Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huur vergaderruimte Vergaderen in de Loft

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vergaderruimtes van www.loft.nl

Definities
Huurder: Huurder vergaderlocatie Verhuurder: Loft.nl 

Algemeen
De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de geoffreerde vergaderruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de vergaderruimte ligt bij de huurder van de vergaderruimte.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Mits anders is overeengekomen met de verhuurder.

De vergaderlocatie die gehuurd wordt dient uitsluitend gebruikt te worden voor door huurder vooraf gemelde activiteiten.

Verhuur van de vergaderruimte geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.

Bij verhuur van de vergaderruimte draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor het ongestoord betreden en verlaten van het pand.

Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.

Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het pand.

Roken is niet toegestaan in de locaties van loft.nl 

De vergaderruimte dient de huurder op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd.

Annulering
Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden:

Annulering is kosteloos mogelijk indien 14 dagen of langer voor aanvang van de geboekte afspraak.

Bij annulering binnen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de boeking wordt vijftig procent van de offerte in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de boeking wordt honderd procent van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend. Daar komen ook kosten voor eventuele catering bij.

Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per email (info@kazerneloft.nl) tijdens kantoortijden te geschieden.

Betaling
Betaling geschiedt achteraf. Na verhuur van de vergaderruimte wordt door de verhuurder een factuur gestuurd naar huurder.

In deze huurprijs is het gebruik van het televisiescherm, flipover, koffiemachine en overige aanwezige faciliteiten inbegrepen.

Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de vergaderlocatie en inventaris/vloeren welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderruimte.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.

Wanneer verhuurder achteraf constateert dat de ruimte buitenproportioneel vies is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Stotbepaling
Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het Nederlandse recht van
toepassing.